فرشتگان

استخدام خانم معلمها با دامن کوتاه و آقایان بدون ریش

استخدام خانم معلمها با دامن کوتاه و آقایان بدون ریش

استخدام خانم معلمها با دامن کوتاه و آقایان بدون ریش

 

به گزارش نازوب وزارت آموزش و پرورش تاجیکستان به معلمان زیر 50 سال توصیه کرده:

که از گذاشتن ریش خوداری کنند. بر اساس این توصیه از این پس تنها معلمان بالای 50 سال

حق گذاشتن ریش را دارند به شرطی که طول ریش آنها از سه سانتی متر تجاوز نکند.

 

بر اساس این گزارش، آموزگاران زن این جمهوری نیز به پوشیدن شلوار جین،

دامن های کوتاه و پیراهنهای رنگارنگ و شفاف تشویق می‌شوند.

 

استخدام خانم معلمها با دامن کوتاه و آقایان بدون ریش

این توصیه ها در مقررات عمومی جدیدی که در هیات وزارت معارف (آموزش و پرورش و آموزش عالی) تاجیکستان

به تصویب رسید و از پنجشنبه اول اکتبر به عنوان الزامات پایه ای آموزگاران و استادان

در موسسات آموزشی و دانشگاهی این کشور، به اجرا درمی‌جآید، به آموزگاران توصیه شده است.

 

 

استخدام خانم معلمها با دامن کوتاه و آقایان بدون ریش

 

طبق این قوانین زنان معلم همچنین از بستن جواهرات، بخصوص طلا و جواهر و اشیاء با ارزش در مدارس

و دانشگاهها منع شده اند. مردان نیز علاوه بر منع از گذاشتن ریش، به پوشیدن کت و شلوار

و نیز پیراهن و کراوات توصیه شده اند و جزوه هایی با نمونه پوشش های

مورد نظر این وزارتخانه برای مردان و زنان در مدارس و دانشگاههای این جمهوری توزیع شده است.


laghari
بیوگرافی هنرمندان