اس ام اس های جدید عاشقانه

اس ام اس های جدید عاشقانه

دلم بی لبت نای ماندن ندارد / لبم بی دلت جای خواندن ندارد /

بی لب و بی دل ، توان بود ولی / سرم بی تبت پای ماندن ندارد .
 

*******************

کسی چه میداند که امروز چند بار فرو ریختم ، از دیدن کسی که

تنها لباسش شبیه تو بود .
 

*******************

با اینکه ازم دوری اما هر وقت دستمو میزارم رو قلبم ، میبینم سر جاتی !
 

*******************

در شادی من شریک باش ای ساعت / در فکر لباس شیک باش ای ساعت /

تعجیل بکن ، دلم برایش تنگ است / کم عاشق تیک و تاک باش ای ساعت .
 

*******************

عجب خیاط ماهری است دنیا ، که دل هیچکس را برای ما تنگ ندوخت !
 

*******************

رشته ی محبت را باید به ضریح دلی بست که خیال کوچ کردن نداشته باشد .
 

*******************

همیشه در ریاضیات ضعیف بودم ، سالهاست دارم حساب میکنم چگونه من بعلاوه ی تو ، شد فقط من !
 

*******************

من و دل همنفسیم با نفس خیال تو / نفسم ، همنفسم ، هر نفسم فدای تو .
 

*******************

خداوندا ، جای سوره ای به نام "عشق" در قرآن تو خالیست ، که اینگونه آغاز شود : و قسم به روزی که دلت را میشکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت .
 

*******************

یارم از بهر فراقت به کجا سر بزنم / شوق دیدار تو دارم ، به کجا پر بزنم ؟

*******************

گوش دادن یک هنر است. به‌جای نالیدن، گوش دادن را یاد بگیرید. گاهی عشق به آرامی درمی‌زند و شما نمی‌شنوید…

*******************

حباب ها همیشه قربانی هوای درونشان میشند  . . .

*******************

از هر چه میترسیدم سرم آمد.
کاش تو هم ترسناک بودی …

*******************

بی همگان بسر شود
بی تو اصن بحثشو نکن!

*******************

اگه سلطنت بلد نباشم سلطنت نمیکنم، اگه زندگی بلد نباشم زندگی نمیکم، اما اگه دوست داشتن رو بلد نباشم به خاطرِ تو یاد میگیرم !

*******************

تو برایم همان کسی هستی که به قول نیما: یادت، روشنم میدارد …

دلم بی لبت نای ماندن ندارد / لبم بی دلت جای خواندن ندارد /

بی لب و بی دل ، توان بود ولی / سرم بی تبت پای ماندن ندارد .
 

*******************

کسی چه میداند که امروز چند بار فرو ریختم ، از دیدن کسی که

تنها لباسش شبیه تو بود .
 

*******************

با اینکه ازم دوری اما هر وقت دستمو میزارم رو قلبم ، میبینم سر جاتی !
 

*******************

در شادی من شریک باش ای ساعت / در فکر لباس شیک باش ای ساعت /

تعجیل بکن ، دلم برایش تنگ است / کم عاشق تیک و تاک باش ای ساعت .
 

*******************
 

عجب خیاط ماهری است دنیا ، که دل هیچکس را برای ما تنگ ندوخت !
 

*******************

رشته ی محبت را باید به ضریح دلی بست که خیال کوچ کردن نداشته باشد .
 

*******************

همیشه در ریاضیات ضعیف بودم ، سالهاست دارم حساب میکنم چگونه من بعلاوه ی تو ، شد فقط من !
 

*******************

من و دل همنفسیم با نفس خیال تو / نفسم ، همنفسم ، هر نفسم فدای تو .
 

*******************

خداوندا ، جای سوره ای به نام "عشق" در قرآن تو خالیست ، که اینگونه آغاز شود : و قسم به روزی که دلت را میشکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت .
 

*******************

یارم از بهر فراقت به کجا سر بزنم / شوق دیدار تو دارم ، به کجا پر بزنم ؟

*******************

گوش دادن یک هنر است. به‌جای نالیدن، گوش دادن را یاد بگیرید. گاهی عشق به آرامی درمی‌زند و شما نمی‌شنوید…

*******************

حباب ها همیشه قربانی هوای درونشان میشند  . . .

*******************

از هر چه میترسیدم سرم آمد.
کاش تو هم ترسناک بودی …

*******************

بی همگان بسر شود
بی تو اصن بحثشو نکن!

*******************

اگه سلطنت بلد نباشم سلطنت نمیکنم، اگه زندگی بلد نباشم زندگی نمیکم، اما اگه دوست داشتن رو بلد نباشم به خاطرِ تو یاد میگیرم !

*******************

تو برایم همان کسی هستی که به قول نیما: یادت، روشنم میدارد …


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته