تاثیر دیدن گل بر هورمون جنسی پرندگان نر!!

تاثیر دیدن گل بر هورمون جنسی پرندگان نر!!
با گرم شدن هوا و باز شدن گل‌ها،‌ فصل جفت‌گیری و تولیدمثل پرنده‌های آوازخوان شروع می‌شود. بسیاری از محققین بر این عقیده‌اند که پرنده‌ها از روی باز شدن گل‌ها می‌توانند زمان به بار نشستن گیاهان را پیش‌بینی کنند. بر همین اساس می‌توانند پیش‌بینی کنند که چه زمانی دانه کافی برای تغذیه خود و فرزندانشان وجود خواهد داشت. اما آن‌ها چه‌طور این موضوع را می‌فهمند و دقیقا چه اتفاقی برایشان می‌افتد؟
به گزارش نازوب به نقل از وایرد،‌ آن‌چه محققان دانشگاه کالیفرنیا را تحت تاثیر قرار داده، این است که با باز شدن گل‌های بوته‌های خار،‌ فنچ‌های طلایی آمریکایی نر گرایش بالایی نسبت به ماده‌ها از خود نشان می‌دهند. محققین دانشگاه اونتاریو در لندن هم به این نتیجه رسیده‌اند که این پرندگان هنگام شکوفا شدن گل‌ها تغییرات روانشناختی در رفتار خود نشان می‌دهند،‌ درست انگار که پیام حالا وقت بچه‌دار شدن است را از ترکیبی از گرمای تابستانی و گل‌های شکوفا شده دریافت کرده باشند.

فنچ‌های طلایی از گل‌ها تغذیه نمی‌کنند،‌ بلکه دانه‌خوار هستند. دریافتن این که این پرنده‌ها چه‌طور زمان مناسب برای تغذیه‌ بهتر از دانه‌ها را می‌فهمند، ‌با توجه به تغییرات آب‌وهوایی و گرمایش زمین،‌ برای کمک به بقای این موجودات می‌تواند بسیار مهم باشد.

اغلب مطالعات قبلی بر طول روز و دمای هوا به عنوان نشانه متمرکز شده بود، ‌اما به نظر می‌رسد پرنده‌های آوازخوان نشانه‌های دیگری هم از محیط دریافت می‌کنند.
محققین برای درک بهتر،‌ گروهی از پرنده‌ها را در محیط آزمایشگاه قرار دادند که نور و گرما قابل کنترل بود. گروهی از این پرنده‌ها در برابر گل‌های شکوفا شده قرار گرفتند. گروهی دیگر را کنار گل‌های شکوفا قرار دادند به نحوی که بین آن‌ها و گل‌ها،‌ یک پرده حمام کشیده شده بود و آن‌ها گل‌ها را نمی‌دیدند. گروهی دیگر هم در مجاورت گیاهی قرار گرفتند که هنوز گل نداده بود.

نتیجه قابل توجه بود: میزان هورمون جنسی تستوسترون در پرنده‌های نری که گل‌های شکوفا را می‌دیدند،‌ دوبرابر سایر گروه‌ها بود. برخی بر این باورند که پرنده‌ها از دیدن گل تاثیر نمی‌گیرند،‌ بلکه این بوی گل‌ها است که روی آن‌ها تاثیر می‌گذارد، ‌اما محققین این مطالعه معتقدند که پرندگان بخش بویایی پیچیده‌‌ای ندارند که بتواند چنین پردازشی داشته باشد. به علاوه،‌ بوی گل از پرده حمام عبور می‌کنند و اگر قرار بود تاثیری داشته باشد، ‌باید میزان هورمون جنسی در پرندگانی که پشت پرده بودند و گل‌ها را نمی‌دیدند هم افزایش می‌یافت.برچسبها:

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته