فرشتگان

گفتگویی زیبا و دلنشین با خدا

گفتگویی زیبا و دلنشین با خدا
خدایا ای که جاودانگی را ویژه خود ساخته ای و بر بندگان مرگ و زندگی و فنا را رقم زده ای
 
**********
ای که کار تو سخن است و سخنت فرمان و فرمانت به آنچه بخواهی نافذ و گذراست
 
**********
تو را به نامی می خوانم که دوستت حضرت ابراهیم خواند.
 
**********
آنگاه که نمرودیان او را در آتش افکندند.
 
**********
تو را به نامی می خوانم که موسی کلیم در طور سینا خواند
 
**********
و به نامی که با آن عیسی را از دم روح القدس آفریدی
 
**********
و به نامی که بدان نام به ذکریا، یحیی بخشیدی و رنج و اندوه ایوب را از خاطرش زدودی
 
**********
و به نامی که با آن ، توبه داوود را پذیرفتی
 
**********
و باد و دیوها را به فرمان سلیمان درآوردی       
 
**********
 


برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان