اس ام اس های بسیار زیبا و پرمعنا

اس ام اس های بسیار زیبا و پرمعنا

از دورویی “دوری” کنیم … جای “دوری” نمی رود … !
 
*****************
آدما مثل عکس هستن …
زیادی که بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین !
 
*****************
بعضیا از آدما مثل دوده میمونن ؛ بی خبر میان تو زندگیت میشینن و روزگارت رو سیاه می کنن …
 
*****************
دیگر به دنبال همراه “اول” نیستم ! این روزها اول راه همه همراهند …
این روزها ، باید به دنبال همراه “آخر” گشت …
 
*****************
زن ظریفه نه ضعیفه …
ضعیف اون مردیه که یک ساعت نمیتونه چشم و دلش رو نگه داره …
 
*****************
دنیا را در ۸۰ روز دور زده اند … ما که دیگر جای خود داریم !!!
 
*****************
آدم حق داره گاهی کم بیاره اما حق نداره برای کسی که دوسش داره کم بزاره !
 
*****************
دمش گرم … باران را میگویم ؛ به شانه ام زد و گفت :
“خسته شدی ؟ امروز تو استراحت کن ، من به جات می بارم”
 
*****************

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته