فرشتگان

طنز، چرا زن ها دو برابر مردها حرف می زنند!

طنز، چرا زن ها دو برابر مردها حرف می زنند!
مرد در حالى که داشت روزنامه می‌خواند رو به زنش کرد و گفت: در روزنامه نوشته بررسیهایى که به عمل آمده نشان می‌دهد زنها روزانه ۳۰,۰۰۰ کلمه حرف می‌زنند در حالى که این میزان در مورد مردها فقط ١٥٠٠٠ کلمه است.
زن گفت: علتش این است که ما باید هر چیز را دوبار تکرار کنیم تا مردها بفهمند.
مرد گفت: چی؟!!

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان