دنیای  بازیگران و چهره های ایرانی

دنیای دانستنی ها

اس ام اس های بسیار زیبا و با معنا

اس ام اس های بسیار زیبا و با معنا
باید در زندگی همچون دریا بود تا اگر با سنگهای سخت برخورد کردیم، سنگها در عمق ما محو شوند نه ما در عمق سنگها…!
 
****************

اگر دیدی دلی تنها نشسته، میان رنج غمها تك نشسته،
نگو آن دل چرا تنها نشسته، بدان كه دوریت آن را شكسته

 
****************
 
دوستی من و تو دوستی شاخه و برگ است، و جدایی برگ از شاخه، مرگ است
 
 
****************
زندگی مثل دیكته است هی غلط می نویسیم و هی پاك می كنیم دوباره می نویسیم و باز پاك می كنیم غافل از اینكه یه روز داد می زنند ورقه ها بالا …

مطالب داغ چند روز گذشته
رابطه نامشروع خانم رئیس جمهور با پسر ۱۹ساله عکس
رابطه نامشروع خانم رئیس جمهور با پسر ۱۹ساله عکس
مشاهده بیشتر