اس ام اس های عید غدیر 1

اس ام اس های عید غدیر 1
 
قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد

ایمان به جز از حب علی پایه ندارد

گفتم بروم سایه لطفش بنشینم

گفتا كه علی نور بود سایه ندارد
 
 
§§§§§§§§§§§§§§
 
 
مام لذت عمرم در این است / كه مولایم امیرالمومنین است
عیدشما مبارک
 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§
 
 
 
نه فقط بنده به ذات ازلی می‌نازد

ناشر حكم ولایت به ولی می‌نازد

گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی

عجب اینجاست خدا هم به علی می‌نازد

 

§§§§§§§§§§§§§§
  
مدح علی و آل علی بر زبان ماست/گویا زبان برای همین در دهان ماست
 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§
 
 
روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلــــــــی

گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی

گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت

گفتمش چون حـك نمودم روی قلبم یا علی
 
 
§§§§§§§§§§§§§§
 
 
نام علی : عدالت — راه علی : سعادت — عشق علی : شهادت — ذكر علی : عبادت — عید علی : مبارك
 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§
 
 
عجب تمثیلی است این كه علی مولود كعبه است . . . یعنی اینكه باطن قبله را در امام پیدا كن . عید غدیر خم مبارك
 


برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته