چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

اس ام اس های بسیار زیبا و متفاوت

اس ام اس های بسیار زیبا و متفاوت

• آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلكه دشواری رسیدن به سهولت است

******______******

• وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر می كنند، نه رفتار و عملكرد شما

 

******______******

• سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد

 

******______******

• اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید

 

******______******

• • افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند

 

******______******

• پیش از آنكه پاسخی بدهی با یك نفر مشورت كن ولی پیش از آنكه تصمیم بگیری با چند نفر

******______******

• كار بزرگ وجود ندارد، به شرطی كه آن را به كارهای كوچكتر تقسیم كنیم

******______******

• كارتان را آغاز كنید، توانایی انجامش بدنبال می آید

******______******

• انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند

 

******______******

• همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

 

******______******

• تنها راهی كه به شكست می انجامد، تلاش نكردن است

******______******

• دشوارترین قدم، همان قدم اول است

 

******______******

• عمر شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید

 

******______******

• آفتاب به گیاهی حرارت می دهد كه سر از خاك بیرون آورده باشد

 

******______******

• • وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

 

******______******

• در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش

 

******______******

• امروز، اولین روز از بقیة عمر شماست

 

******______******

• برای كسی كه آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست

 

زیباسرای ناز وب مد و زیبایی

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
جنجال مجری همجنس باز سالومه سیدنیا و  کامران نجف زاده (عکس)
جنجال مجری همجنس باز سالومه سیدنیا و کامران نجف زاده (عکس)
مشاهده بیشتر