شعر زیبای الفبا برای آموزش به کودکان

شعر زیبای الفبا برای آموزش به کودکان

روزای اولی که پا می گذاشتم تو کلاس                      گویا اومده بودم به یه باغ پر گیلاس

*******

 وقتی که درس شروع کردی برام                              گویا جون می گرفتند همه ی بال و پرام

*******

منی که سواد نداشتم برای مشق و حساب                   حالا هم می خونم هم می نویسم تو کتاب

*******

الف اول درس نشانگر اقاقیه                                   میم درس مسافرای قایقای بادیه

*******

صاد درس هر جا باشد صداقت                                  مثل ر که راضی بودن یا همون رضایت

*******

چرا اصلا نمیگیم سین که همون سخاوت                     یا همون شین که شمیم لاله و شهادت

*******

ب ی درس بهاری گشتن تو کلاس                               یای آخر کتاب بوی خوش گلای یاس

*******

وقتی خ یادم می یاد خنده می شینه رو لبام                    دیگه من یادم میره کبوترای تو دام

*******

قاف درس گفتن شعر و قافیه                                    فکر کنم برای این خط همین مصراع کافیه

*******

درس غین درس زدودن غم                                     هر چه از خوبی تو بگم کم

*******

درس عین عاشقی و عبادت                                     یا که سر زدن به بیمار و همون عیادت

*******

اما پ پاییز و یادم میاره                                          لحظه جدا شدن که اشک ماتم می باره

*******

درس ج جودنی و جسارت                                        تو محیط مدرسه رقابت

*******

درس دال دلیری و دلاوریست                                   درسی که همیشه نمرش شده بیست

*******

ای معلم تو مثال باغبونی که می خوام بگم سپاس         برای زحمت پروراندن گلای یاس

*******

یا می خوام بگم که من دوست دارم                            چون که من هر چی دارم از تو دارم

*******

این الفبای که گفتم همه رمز زندگیست                 توی جدول الفبا دیگه هیچ جاش خالی نیست

*******

دیگه حرفی برا گفتن ندارم                                       سین ساکت شدن و دیگه به یادم می یارم

*******

سین و کاف و واو و ت و میم لام  ( سکوت )                این حرف نشانگر ختم کلام ( وسلام )

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته