چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

راهنمای تغذیه صحیح

مجموعه : تغذیه مناسب
راهنمای تغذیه صحیح
برای برخورداری از یک روش صحیح تغذیه، شناخت مواد غذایی حاوی مقادیر کافی مواد مغذی اساسی و انرژی زا لازم است. برای انتخابا غذاهای مختلف، باید از میزان انرژی مورد نیاز بدن و هم چنین از میزان مواد مغذی موجود در غذاهای مختلف آگاهی داشت. (نازوب)
 
میزان توصیه شده برای مصرف مواد مغذی
توصیه های متفاوتی برای میزان مصرف مواد مغذی وجود دارد ولی همه آن ها یک هدف را دنبال می کنند که آن هم، مصرف کافی مواد غذایی می باشد.
بر اساس پژوهش های اپیدمیولوژیک، فیزیولوژیک، بالینی و بیوشیمیایی متعدد، برای اطمینان یافتن از دریافت مواد مغذی کافی در جهت حفظ فعالیت های بدن، توصیه های غذایی در قالب مقادیر مجاز خوراکی توصیه شده یا RDA ارائه شده اند.
 
مقادیر مجاز خوراکی توصیه شده RDA 
RDA بیان گر نیازهای تغذیه ای هر فرد از مواد مغذی اصلی برای حفظ سلامتی فرد می باشد.
RDA حداقل یا حداکثر میزان مصرف یک ماده غذایی نیست بلکه توصیه هایی در مورد حد مجاز مصرف مواد غذایی برای افراد سالم می باشد و به این معنی نیست که مرز بین سلامتی و بیماری است.
 
اصول برنامه ریزی غذایی
شش اصل زیر باید برای یک برنامه غذایی صحیح مورد توجه قرار گیرند:
 
1- کفایت مواد غذایی
2- تعادل
3- کنترل انرژی
4- چگالی یا تراکم مواد غذایی
5- میانه روی
6- تنوع مواد غذایی
 

زیباسرای ناز وب مد و زیبایی

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
جنجال جوراب قرمز امیر رستمی در اولین برنامه ماه عسل (عکس)
جنجال جوراب قرمز امیر رستمی در اولین برنامه ماه عسل (عکس)
مشاهده بیشتر