ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

چه مادارنی می توانند فرزند باهوش به دنیا بیاورند!

مجموعه : زنان و زایمان
چه مادارنی می توانند فرزند باهوش به دنیا بیاورند!
به گزارش نازوب محققان می‌گویند؛ زنان بارداری كه سه نوبت در هفته ورزش می‌كنند، می‌توانند كودكانی را به دنیا بیاورند كه حافظه قوی‌تری دارند.
 این فرضیه بعنوان بخشی از یك پژوهش جدید در دانشگاه مونترال مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

دكتر دیو الم برگ متخصص نوروروانشناسی در این باره خاطرنشان كرد: مطالعات اخیر روی حیوانات آزمایشگاهی نشان داده است كه مادران فعال، نوزادانی بدنیا می‌آورند كه حافظه آنها بهتر و قوی‌تر از فرزندان زنان بی‌تحرك و كم تحرك است.

وی تصریح كرد: تا جایی كه ما می‌دانیم این اولین پژوهشی است كه موضوع فوق را روی انسان‌ها مورد مطالعه و آزمایش قرار خواهد داد.

الم برگ متذكر شد: ما تصور می‌كنیم مادرانی كه در دوران حاملگی ورزش می‌كنند، فرزندانشان عملكردهای ذهنی كامل‌تری دارند بویژه حافظه بلندمدت آنها قوی‌تر است. این فرضیه كه در حیوانات نتایج مثبت داشته به زودی روی انسان‌ها نیز بررسی خواهد شد. در این آزمایش‌ها قرار است 60 زن 20 تا 35 ساله مورد مطالعه قرار بگیرند. این زنان باردار هستند و توانایی‌های ذهنی نوزادان آنها 10 روز پس از تولد با استفاده از یك دستگاه الكتروآسنفاگرام ارزیابی می‌شود.

مطالب داغ چند روز گذشته