ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

ساخت بینی شیمیایی برای بوئیدن سرطان!!!

ساخت بینی شیمیایی برای بوئیدن سرطان!!!
به گزارش نازوب این محققان از یك سیستم آرایه حسگر از نانوذرات طلا و پروتئین برای بوئیدن گونه‌های مختلف سرطان در یك مدل متاستاتیک سرطان ریه پیش‌بالینی یك موش استفاده كرده‌اند كه بسیار شبیه شیوه بویایی انسان برای به خاطر سپردن عطرهای مختلف است.

این كار جدید بر پایه كار قبلی این محققان در ساخت یك مجموعه نانوذرات و پلیمرهای «بینی شیمیایی» با قابلیت متمایز كردن سلولهای عادی از سلولهای سرطانی بوده است.

به گفته محققان، با استفاده از این ابزار می‌توان سلولهای سرطانی متاستاتیک را در بافت زنده حیوانی با سرعت و تاثیر بیشتر با استفاده از استراتژی بینی شناسایی كرد.

تاكنون تنها راه استاندارد برای شناسایی دقیق سلولهای سرطانی از یك رویكرد گیرنده زیستی استفاده می‌كرد كه در آن یك پروتئین به دیواره یك سلول سرطانی می‌چسبد. از مشكلات اساسی این شیوه این است كه فرد باید پیش از آزمایش نوع مناسب گیرنده را بشناسد.

دستاورد این محققان، استفاده از مجموعه‌ای از حسگرهای نانوذرات طلا و پروتئین فلورسنت سبز بوده كه در واكنش به الگوهای درون پروتئینهای كشف شده در سلولهای سرطانی طی چند دقیقه فعال شده و یك نشانه منحصربفرد را برای هر سرطان ایجاد می‌كند.

علاوه بر حساسیت بالا، این دانشمشدان اظهار كرده‌اند كه حسگر آنها قادر به تشخیص میان متاستاتیک كم و زیاد و همچنین میان سلولهای ویژه محل مانند سرطانهای پستان،‌كبد، ریه و پروستات است.


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته