ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

دختر قهرمانی که مورد تجاوز قرار گرفت (+عکس)

دختر قهرمانی که مورد تجاوز قرار گرفت (+عکس)
نازوب: دارنده مدال برنز المپیک 2012 لندن در رشته دوی صد متر بانوان اعلام کرد که  نامزد مادرش در هنگامی که او در کلاس دوم دبیرستان بوده او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار میداده و باعث شده او از خانه بگریزد!
"کیلی ولز" میگوید: فرار از خانه مهمترین تصمیم زندگی ام بود،پس از آن با دوستم در خانه شان زندگی کردم و خانواده او مرا همچون دخترشان بزرگ کردند، یکماه پس از گریختن من مادرم و نامزدش در یک حادثه رانندگی جان باختند و این باعث شد تا برای فراموشی این موضوع به ورزش روی بیاورم و بصورت جدی آنرا دنبال کنم.

 

دختر قهرمانی که مورد تجاوز قرار گرفت (+عکس)

 

وی در ادامه گفت: نکته ای که بیش از هه آزارم میداد سکوت مادرم در مقابل این آزارهای جنسی بود، وی گفت: برای اینکه دیگران راه نجات خود را بیابند این راز را فاش کرد تا دیگران نیز بتوانند راه خود را بیابند.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته