ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

شغل اصلی مهندس علی پهلوان، خواننده گروه آریان

شغل اصلی مهندس علی پهلوان، خواننده گروه آریان
به گزارش نازوب: علی پهلوان در این مصاحبه متفاوت، به تبیین شغل اصلی اش و البته حرفه موسیقی پرداخته است. وی فارغ التحصیل مهندسی صنایع و مدیر کنترل پروژه در یکی از شرکت های بزرگ نفت و گاز کشور است و در مجتمع فنی تهران و دانشگاه شریف هم تدریس می کند.
پهلوان می گوید: اگر موسیقی شرایط خوب و ایستایی داشت، شاید ترجیح می دادم که فقط در زمینه موسیقی کار کنم؛ اما چون در ایران موسیقی هرگز شرایط ایستایی ندارد، مجبورم که به دو شغل فکر کنم.
وی درخصوص آلبوم جدید آریان 5 هم می گوید: آلبوم میکس نهایی شده و برای اخذ مجوز به دفتر موسیقی ارشاد ارائه شده است. آریان 5 آلبوم عجیب و غریبی شده و خیلی با کارهای قبلی ما فرق دارد. با توجه به سفر نینف امیرخص به خارج از کشور، چهار تنظیم کننده با سلیقه های مختلف، قطعات آلبوم جدید ما را تنظیم کردند؛ هرچند تا وقتی که خودم حضور دارم، نگاه آریانی در این قطعات حس می شود…
در رابطه با تور جدید کنسرت های آریان نیز علی پهلوان می گوید: ما شرط گذاشته ایم تا زمانی که آلبوم جدید منتشر نشود، کنسرت تهران رابرگزار نکنیم و شاید فقط در شهرستان ها، یکی دو اجرا داشته باشیم. درخصوص کنسرت های خارجی هم بیشتر روی اجرای استرالیا برنامه ریزی کردیم که اگر بشود، در این کشور کنسرت برگزار کنیم.
وی افزود که بزودی کتاب "نت های آریان" که مجوزش صادر شده و در کتابخانه ملی هم ثبت شده است، منتشر خواهد شد.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته