یلدا با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

بهترین لحظه های برای استجابت دعا

بهترین لحظه های برای استجابت دعا

امام صادق (ع) می‌فرماید:

دعا پیش از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلم.

در روایتی دیگر از امام صادق (ع) درباره وقت دعا آمده است:

«سه وقت است که دعا در آن اوقات مستجاب است:

بعد از نماز واجب،هنگام آمدن باران،هنگام ظاهر شدن آیه و نشانه معجزه‌ای از طرف خدا برای بندگان خود.»

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
دختر 24 ساله ای با پدربزرگ 68 ساله اش ازدواج کرد
دختر 24 ساله ای با پدربزرگ 68 ساله اش ازدواج کرد
مشاهده بیشتر