ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

بهترین لحظه های برای استجابت دعا

بهترین لحظه های برای استجابت دعا

امام صادق (ع) می‌فرماید:

دعا پیش از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلم.

در روایتی دیگر از امام صادق (ع) درباره وقت دعا آمده است:

«سه وقت است که دعا در آن اوقات مستجاب است:

بعد از نماز واجب،هنگام آمدن باران،هنگام ظاهر شدن آیه و نشانه معجزه‌ای از طرف خدا برای بندگان خود.»

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته