ختمی مجرب برای مطیع شدن زن یا همسرتان

ختمی مجرب برای مطیع شدن زن یا همسرتان
هفت مرتبه خواندن آیه 34 از سوره مبارکه نساء
 
«الرجال قوامون علی النساء»
 
«مردان سرپرست و نگهبان زنانند.» موجب مطیع شدن همسر است.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته