زرافه ها چگونه می خوابند (+عکس)

زرافه ها چگونه می خوابند (+عکس)
(نازوب) زرافه ها بلندترین حیوانات خشکی هستند و بخاطر پاهای بلند، سرعت زیاد و ضربات خطرناک پا کمتر شکارچی جرات میکند به آنها حمله کند. اما آیا این تواناییها به زرافه امکان میدهد که شبها با خیال راحت استراحت کنند؟
در شب های تاریك و بدون مهتاب، زرافههای ۷ متری روی زمین دراز میکشند و برای مدتی کوتاه استراحت میکنند. در شرایط معمول آنها دراز نمیکشند و به حالت ایستاده استراحت میکنند، اما تاریکی مطلق چنین شب هایی که در آن چشم، چشم را نمیبیند، باعث شده شیرها هم به شکار نروند و زرافه های گردن دراز با خیال راحت، دقایقی به عضلات خسته خود استراحت بدهند.
 
این تصویر را مارتین دورن، عکاسی حرفهای و همکار نشنالجئوگرافیک با استفاده از دوربین حرارتی ثبت کرده است. دوربینهای حرارتی، پرتوهای فروسرخ تابش شده از بدن حیوانات خونگرم را ثبت میکند و بدین ترتیب میتوان رفتار این جانوران را در تاریکی شب و بدون مزاحمت نورهای پروژکتور بررسی کرد.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته