شعری زیبا و خواندنی مادر از فریدون مشیری

شعری زیبا و خواندنی مادر از فریدون مشیری

 

شعر زیبای مادر از فریدون مشیری

*****

تاج از فرق فلک برداشتن

جاودان آن تاج بر سرداشتن

*****
در بهشت آرزو ره یافتن

هر نفس شهدی به ساغر داشتن

*****
روز در انواع نعمت ها و ناز

شب بتی چون ماه در بر داشتن

*****

صبح از بام جهان چون آفتاب

روی گیتی را منور داشتن

*****
شامگه چون ماه رویا آفرین

ناز بر افلاک اختر داشتن

*****

چون صبا در مزرع سبز فلک

بال در بال کبوتر داشتن

*****

حشمت و جاه سلیمانی یافتن

شوکت و فر سکندر داشتن

*****

تا ابد در اوج قدرت زیستن

ملک هستی را مسخر داشتن

*****

برتو ارزانی که ما را خوش تر است

لذت یک لحظه "مادر" داشتن !

 


برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته