ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

گیج کننده ترین و خطای چشم (تصویری)

گیج کننده ترین و خطای چشم (تصویری)
 برای چند لحظه به این تصویر نگاه کنید

گیج کننده ترین و خطای چشم (تصویری)

 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

اگر تا بحال سردرد نگرفته باشید! حتماً دایره هایی وابسته به هم و دوار را مشاهده کردید.این که شما دایره ها را به هم مرتبط دیده اید، خطای دید شماست و این تصویر از چند دایره های تو در تو و کاملاً جدا تشکیل شده است که تصویر زیر به درک این مساله کمکتان می کند.

گیج کننده ترین و خطای چشم (تصویری)

 

 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته