قرص های لاغری

دنیای  بازیگران و چهره های ایرانی

دنیای دانستنی ها

فواید دعا چیست

فواید دعا چیست

 فواید دعا کردن چیست

اگر هر کسی بنا به خواسته خود از خدا چیزی بخواهد و تقدیری باشد که آن عمل نشود و بگوییم پس دعا چه فایده ای دارد؟ نه . در جواب می گوییم ممکن است که یک امری بدون دعا، مصلحت در عطای او نباشد و مصلحت مشروط به دعا باشد. پس امور بر سه قسم است:

بعضی آن است که بدون دعا، مصلحت در عطای آن است که آن را بدون دعا عنایت می کنند. و بعضی حتی با دعا مصلحت در بخشش آن نیست که آن را مطلقاً منع می نمایند. و بعضی دیگر به واسطه دعا مصلحت در عطای آن هست و بی دعا مصلحت نیست، چنین امری عطایش موقوف به دعا است، و چون آدمی نمی تواند به عقل خود تمییز این امور را بدهد، باید درجمیع امور محتمله که به عقل خود خوب می داند دعا بکند، و چنان چه حاصل نشود عطایش موقوف به دعا است و اگر حاصل نشد از دعا مایوس نشود و بداند که البته صلاح او در آن چیز نبوده و به همین خاطر حق تعالی دعایش را مستجاب نکرده است و در این صورت دعا کردن او بیهوده نمی باشد زیرا اصل دعا کردن از بهترین عبادت هاست که موجب قرب و نزدیکی به خداوند می شود.

حضرت صادق می فرمایند: دعا کن و مگو که آن چه مقدر شده است خواهد شد به درستی که دعا عبادت است.

پس نفس دعا و اذکار وارده از ناحیه معصومین موجب قرب است و بی اثر نخواهد بود، چنان چه پیامبر اکرم می فرمایند:

« ما من مسلم یدعو الله بدعاء الا یستجیب له فاما ان یعجل فی الدنیا و اما ان یدخر للاخره و اما ان یکفر می ذنوبه».

هیچ مسلمانی نیست که خدا را بخواند الا این که دعایش مستجاب است یا در دنیا به او داده می شود یا در آخرت و یا این که کفاره گناهایش قرار می گیرد»>

پس باید دعا نمود و گدایی کرد چرا که ما را جز برای آن خلق نکرده اند.

ترک گدایی مکن که گنج بیابی    **********   از نظر رهروی که درگذر آید


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته
Xبستن تبليغ
قرص های لاغری
عکس جنجالی کودک نابینا که میلیون ها بار کلیک خورد!
عکس جنجالی کودک نابینا که میلیون ها بار کلیک خورد!
مشاهده بیشتر