ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

رابطه جنسی خانم معلم با شاگردش درحمام(عکس)

مجموعه : اخبار
رابطه جنسی خانم معلم با شاگردش درحمام(عکس)

این اتفاق در یکی از دبیرستانهای کلورادو امریکا رخ داده است.در ادامه می خوانیم …

عشق یک معلم دچار فساد اخلاقی با دانش آموز ۱۷ ساله اش به رسوایی کشیده شد. این خانم معلم که دبیر ورزش بود با دانش آموز ۱۷ ساله اش رابطه عشقی برقرار کرده و زمانی که با این دانش آموز در حمام مدرسه خلوت کرده بود به دام افتاد.

این زن در سال ۲۰۰۴ فارغ التحصیل شده و در زمان مدرسه یک ستاره بسکتبال بوده است.به گزارش نازوب و به گفته پلیس این زن و دانش آموزش بارها در خانه های هم اقدام به برقراری رابطه جنسی کرده بودند.

طبق قانون کلورادو ارتباط جنسی در هر شریط و سنی آزاد است. اما چون در این مورد یکی از طرفین این رابطه معلم است این عمل جرم محسوب شده و پرونده ای در این زمینه به دادگاه ارائه شد و در نهایت این زن به ۴ ماه زندان محکوم شد.


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته