ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

تنها به او اعتماد کن !!

تنها به او اعتماد کن !!
مردی ثروتمند وجود داشت که همیشه پر از اضطراب و دلواپسی بود. با اینکه از همه ثروتهای دنیا بهره مند بود،هیچ گاه شاد نبود. او خدمتکاری داشت که ایمان درونش موج می زد. روزی خدمتکار وقتی دید مرد تا حد مرگ نگران است به او گفت:
ارباب، آیا حقیقت دارد که خداوند پیش از بدنیا آمدن شما جهان را اداره می کرد؟
او پاسخ داد: بله 
 
 خدمتکار پرسید:
 
آیا درست است که خداوند پس از آنکه شما دنیا را ترک کردید آنرا همچنان اداره می کند؟
 
ارباب دوباره پاسخ داد: بله
 
خدمتکار گفت:
 
پس چطور است به خدا اجازه بدهید وقتی شما در این دنیا هستید او آنرا اداره کند؟
 
به او اعتماد کن، وقتی تردیدهای تیره به تو هجوم می آورند.
به او اعتماد کن، وقتی که نیرویت کم است
به او اعتماد کن، زیرا وقتی به سادگی به او اعتماد کنی اعتمادت سخت ترین چیزها خواهد بود …

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته