خدا

زنی که تا حد مرگ شوهرش را ترساند (تصویر متحرک)

زنی که تا حد مرگ شوهرش را ترساند (تصویر متحرک)
 همسر این آقا از شوهرش میخواهد که به حمام رفته و مشکلی که در آنجا بوجود آمده است را برطرف کند و در همان زمان زن قبل از شوهرش به حمام رفته و پنهان شده و در زمان مناسب شوهرش را می ترساند!!؟
 
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان