خدا

رابطه نامشروع خانم وزیر همزمان با 8 مرد! (+عکس)

رابطه نامشروع خانم وزیر همزمان با 8 مرد! (+عکس)

 این زن 47 ساله که زندگی عشقی شلوغی داشته است اولین وزیر دادگستری خانم در فرانسه است، او یک فرزند نا مشروع دارد اما چون در زمان بچه دار شدن با 8 مرد بصورت همزمان در ارتباط بوده است معلوم نیست پدر فرزند او چه کسی است.

رابطه نامشروع خانم وزیر همزمان با 8 مرد! (+عکس)

"رشیده داتی" احتمال میدهد که یک تاجر میلیاردر 68 ساله پدر دخترش باشد بنابراین او را به دادگاه فراخوانده تا آزمایش تشخیص والد روی او انجام شود.این دختر بچه که "زهره" نام دارد اکنون 3 ساله است و با مادرش زندگی میکند.
وکیل این تاجر معروف فرانسوی میگوید او تنها یکی از مردانی است که این زن هوس باز با آنها در ارتباط بوده است و از کجا میتواند انقدر مطمئن باشد که او پدر فرزندش است.او میگوید میتواند با دلیل و مدرک ثابت کند که این زن علاوه بر این تاجر با 8 مرد دیگر به صورت همزمان در رابطه بوده است که این افراد شامل: یک مجری تلویزیونی، یک وزیر، یک مشاور ارشد، یک نخست وزیر اسپانیایی و یکی برادران سارکوزی و یک وکیل قطری و یک تاجر هستند.
طبق قوانین فرانسه هر شخصی میتواند از انجام چنین آزمایشاتی سر باز بزند و این مسئله دلیل متهم بودن آنها نیست.
نازوب: این زن که یک دورگه افریقایی فرانسوی است از دهه 20 سالگی اش بصورت مجرد زندگی میکند و از سال 2007 وارد کابینه سارکوزی شد. او ثروتی 500 میلیون پوندی دارد و گفته میشود رابطه نزدیکی با سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه داشته  است.

رابطه نامشروع خانم وزیر همزمان با 8 مرد! (+عکس)

رابطه نامشروع خانم وزیر همزمان با 8 مرد! (+عکس)


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان