چه کنیم تا ناخن هایی زیبا داشته باشیم

چه کنیم تا ناخن هایی زیبا داشته باشیم

ناخنها هنگامیـكه در شرایط ایده آلی باشند بسیار جـذاب میباشند. همچنین ناخنها منعكس كننده عادات شخصی فـرد هستند: خوب یا بد. جدا از جاذبه آرایشی، ناخن هـاوظایف دیگری نیز بعهده دارند از جمله كمك به بــلند كردن اجـسـام با ایجاد تكیه گاه برای بافت انگشتـان و یا دسـتكاری اجــسام و از هـمـه مــهمتر آن كه ناخن هـا سلامت عمومی بدن را بازتاب می كنند.
نـاخن از پروتئینی بنام كراتین تشكیل یافته (كراتین در مو و پوست نیز وجود دارد) و دارای بخشهای مختلفی اسـت كه به آن میپردازیم:
1- MATRIX: ماتریكس قسمت پنهان ناخن می بـاشد. در واقع ریشه ناخن بوده كه در آن رشد ناخن انجام میگیرد.

2- NAIL PLATE: قسمت قابل رؤیت ناخن است. همـان چیـزی كـه مـا از آن بنام ناخن یاد می كـنیم. از كراتین مرده تشـكیل یافته و كمـی مـحدب می باشد. اساسا بی رنگ است اما بواسطه شبكه مویرگهای خونی كه در زیر آن واقع است صورتی بنظر می آید.

3- NAIL BED: پوست زیر ناخن میباشد كه از بافت پیوندی تشكیل یافته و در آن عروق خونی و اعصاب وجود دارد و نقش تغذیه پلیت ناخن را بعهده دارد.

4- LUNULA: قسمتی از ماتریكس می باشد. هـمان قسمت هلالی شكل سفید رنگ كـه در ته ناخن قابل مشاهده است (بیشتر در ناخن شست). عـلت سفیـد بودنـش آن است كه هنوز سلولهای آن كراتینه نشده و به تكامل نرسیده اند.

5- CUTICLE: ادامه پوس بستر ناخن(NAIL BED) بوده و بین پوست انگشتان و صفـحـه ناخن (NAIL PLATE) واقع بوده و این دو بخش را به یكدیگر متصل میسازد.كوتیكول ناخن به عنـوان یك سد ضد آب عـمـل نـموده و از ورود باكتری و دیگر عوامل بیماریزا به قسمت ماتریكس جلوگیری میكند.

6- NAIL FOLDS(تای ناخن): به عنـوان چهارچوب و تكیه گاه ناخن در سه سمت چپ و راست و پایین ناخن آن را احاطه كرده است.

سرعت رشد ناخن

سرعت رشد ناخن بستگی به عوامل بسیاری ازجمله سن، تغذیه، بیماریها، هورمونها و فصول سال دارد توجه كنید:

1- ناخن بطور طبیعی 0.1 میلی متر در روز و یا 3 میلی متر در ماه رشد میكند.
2- سرعت رشد انگشتان دست از انگشتان پا بیشتر میباشد.2 تا 3 برابر.
3- سرعت رشد ناخنها در تابستان بیشتر از زمستان میباشد.
4- سرعت رشد ناخنها در افراد راست دست در دست راست و افراد چپ دست در دست چپشان بیشتر است.
5- سرعت رشد ناخنهای مردان از زنان بیشتر است.(جز در زنان باردار و مسن)
6- اگر ناخن به طـور كامل از جایش كنده شود برای ناخن های دست 3 الی 6 ماه طول می كشد تا مجددا ناخن بطور كامل رشد كند این زمان برای ناخنهای پا 12 الی 18 ماه میباشد.

اختلالات ناخن

1- لكه های سفید رنگ: علت آن میتواند صدمه به ماتریكس و یا كمبود روی باشد اما زیاد مهم نبوده و به مرور زمان ناپدید میگردد.

2- عفونتها: می تـواند عامل آن باكتریها و یا قارچها باشند كـه در هـر دو صـورت باید به پزشك مراجعه شود.

3- شیار های روی ناخن: این شیارها اغلب ارثی میـباشند اما اگر یكباره روی ناخنها آشكار گردند علت آن میتواند ضربه، پیری، روماتیسم و یا بیماری كلیه باشد.

4- حفره روی ناخن: علت آن می تواند اگزما و یا ضربه باشد.

5- قاشقی شكل شدن ناخن: علت آن كم كاری تـیروئید، كــمبـود آهــن و كـم خونی میباشد.

6- شكاف در لبه ناخن: علت آن فرو بردن انـگشتان به مدت زیاد در آب و همچنین لاك پاك كن ها میباشند.

7- تردی و شكنندگی ناخنها: علت آن میـتواند فـرو بردن دست در آب داغ، اختـلال در جـریان خــون، كمبوـد ویتامینهای A ،C ،B6 و نیاسین، كمـبود آهن و كلسیم و كم كاری تیروئید باشد. كم آبی بدن نیز بسیار مهم است بنابراین آب فراوان بنوشید.

8- ناخنهای فرو رفته در گوشت: این مشكل بیشتر در ناخنهای پا مشـاهده میگردد و علت آن كوتاه كردن نامناسب ناخنها و كفش تنگ میباشد كه باعث می گردد گـوشــه ناخن بدرون گوشت فرو رود.

9- برخی بیماریها از روی ناخنها قابل تشخیص میباشند: بسـتر نـاخـن رنگ پریده نشانه كم خونی – بستر ناخن قرمز نشانه بیماری قلبی – ناخـنهای سفـید رنگ نشانه بیماری كبدی – ناخن ضخیم و زرد رنگ نشانه بیـمـاری ریـوی – سـرخـی مـختـصـر در ته ناخن نشانه دیابت و ناخنهای دو رنگ نیمی سفید و نیمی صورتی نشانه بیماری كلیـه میباشد.

نكات مهم برای داشتن ناخنهای سلامت و جذاب…

1- از رژیم غـذایی متـعــادل كــه شــامــل مقادیر فراوان از میوه ها و سبزیجات تازه، حبوبات و گوشت لخم میباشد اســتفاده كنید.
2- هــنـگـام انـجام وظـایف خـانه به ویــژه شستن ظرفها از دستكش استفاده كنید.

3- ناخن را با برس ویژه تمیز كنید مخصوصا پس از كار با مواد كثیف.

4- برای سوهان كشیدن ناخنهایتان از سوهانهای نرم و ظریف استفاده كرده و هـیچگاه ناخنها را در دو جهت سوهان نكشید. ناخن هـا را تنها از سـمـت گوشـه به سمت مركز ناخن در یك جهت سوهان بكشید.

5- از ناخنها استفاده ابزاری نكنید مثلا از آنها برای بیرون آوردن منگنه استفاده نكنید.

6- ناخنها را خشك و تمیز نگاه دارید این كار كمك میكند تا باكتریها و قارچها روی ناخنها تجمع پیدا نكنند.

7- اگر ناخنهای پایتان ضخیم بوده و كوتاه كردن آنها دشوار است آنها را بمدت 5 الی 10 دقیقه درون مخلوط آب و نمك گرم(یك قاشق چای خوری نمك در نیم لیتر آب) فرو ببرید. این كار باعث نرم شدن آنها میگردد.

8- ناخنها را برای دارا بودن حداكثر استحكام بـاید بـطور مستقیم كوتاه كرده و اندكی در گوشه ها گرد شوند.

9- هیچگاه كوتیكول ناخن را جدا نسازید چون این كار باعث ایجاد عفونت میگردد.

10- از جویدن ناخنها خودداری كنید.

11- صـابون و مواد شوینده قوی سبب خشكی و ترك برداشتن ناخنها می گردند. بـرای شستن دستها از صابونهای ملایم استفاده كنید.

12- بیش از یكبار در هفته از لاك برها استفـاده نـكنـیـد زیـرا آنـها بـاعـث خشـكی ناخن میگردند. در صورت استفاده از آنها از لاك برهای فاقد استون استفاده كنید.

13- پیش از باغبانی ناخنهای خود را در صابون فرو ببرید این كار سبب میشود كثـافـات به زیر ناخنها نفوذ نكنند.

14- پس از سوهان كشیدن ناخن هـا، آنهـا را برای چنـد دقیـقه درون آب گرم صابون دار ماساژ دهید تا چربی ناخنها گرفته شود.

15- یك تا سه ماه از سال به ناخنهای خود استراحت دهید و هیچ گـونه لاك و یـا نـاخـن مصنوعی بكار نبرید تا ناخنها مجددا سلامتی خود را بازیابند.

16- آب و مایعات فراوان بنوشید.

17- برای داشتن ناخنهای سلامت مصرف روزانه 2.5 میـلی گـرم بـیوتـیـن (غیـر از زنـان باردار) و غذاهای حاوی بیوتین مانند تخم مرغ و جگر بسیار مفید میباشد.

18- هر روز دستان و ناخن های خود را با مواد مرطوب كننده مرطوب كنید. همــچنین از غذاهای سرشار از سولفور و سیلیكون مانند گل كلم و ماهی استفتده كنید.

19- آب هویج تازه بنوشید چون سرشار از كلسیم و فسفر بوده و در استحكام ناخنـهـا بسیار مفید میباشد.

20- براق كننده لب برای نرم كردن ناخنها بسیار موثر میباشد.

21- از لاك بر پیش از لاك زدن نیز استفاده كنید زیرا با زدودن چربی ناخن آن را برای قرار گرفتن بهتر لاك آماده میسازد.

22- بـرای زدودن لكهای ایجاد شده توسط گرد و غبار و باكتریها و یا لاكها مـی تـوانـیـد از مـخلوط 10 قسـمت آب و یـك قسـمت سفـید كنــنده خانگی استفاده كرده و لكها را پاك كنید.

23- پس از لاك زدن حتما از براق كننده لاك(برق ناخن) استفاده كنید زیرا باعث میشود ناخن ها در برابر شكنندگی مقاوم تر شوند. همچـنین بـراق كنـنـده را بـدون لاك نـیــز به ناخنهای خود بزید زیرا با این كار رطوبت ناخنها حفظ میگردد.


مطالب داغ چند روز گذشته
زن زشت و معروفی که از فراق ناصر الدین شاه دق کرد + عکس
زن زشت و معروفی که از فراق ناصر الدین شاه دق کرد + عکس
مشاهده بیشتر