خدا

طنز، علت دو برابر حرف زدن خانم ها نسبت به آقایان

طنز، علت دو برابر حرف زدن خانم ها نسبت به آقایان
مرد در حالى که داشت روزنامه می‌خواند رو به زنش کرد و گفت: در روزنامه نوشته بررسیهایى که به عمل آمده نشان می‌دهد زنها روزانه ۳۰,۰۰۰ کلمه حرف می‌زنندطنز، علت دو برابر حرف زدن خانم ها نسبت به آقایان در حالى که این میزان در مورد مردها فقط ١٥٠٠٠ کلمه است.
زن گفت:
علتش این است که ما باید هر چیز را دوبار تکرار کنیم تا مردها بفهمند.طنز، علت دو برابر حرف زدن خانم ها نسبت به آقایانطنز، علت دو برابر حرف زدن خانم ها نسبت به آقایان

مرد گفت:
چی؟!!!!!!!!!

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان