خدا

نخستین عکسی که توسط انسان گرفته شد

نخستین عکسی که توسط انسان گرفته شد
فرانسه- اصطبل و کبوترخانه: این تصویر مبهم یکی از نخستین عکس‌های گرفته شده به وسیله آدمی است. به گزارش نازوب مخترع فرانسوی به نام نیسه فور نیپس Nicéphore Niépce و برادرش کلود از سال 1793، روی روش های مختلف عکسبرداری کار می کردند.
آنها چون مواد حساس به نور مناسب نداشتند، مجبور بودند زمان نوردهی را بسیار طولانی کنند. به عکس های اولیه آنها را هلیوگرام می گفتند و زمان نوردهی این عکس ها ، 8 ساعت بود.
 
این عکس گرچه نخستین عکس گرفته شده نیست ولی قدیمی ترین عکس به جامانده از این مخترع فرانسوی است.
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان