خدا

تفریح مرگبار و دیوانه وار جوانان روسی (عکس)

تفریح مرگبار و دیوانه وار جوانان روسی (عکس)

 نازوب، جوانان روس در یک نوع تفریح جدید که آنرا بازی قطار نامیده اند، با اقدامات خطرناک خود قصد سرگرم کردن خودشان را دارند. در این تفریح جدید جوانان روسیه با آویزان شدن از قطارهای در حال حرکت و یا خوابیدن برروی ریل های قطار و منظر ماندن برای رد شدن قطار ها ، سعی در سرگرم کردن خودشان دارند.

 

تفریح مرگبار و دیوانه وار جوانان روسی (عکس)

تفریح مرگبار و دیوانه وار جوانان روسی (عکس)

 

تفریح مرگبار و دیوانه وار جوانان روسی (عکس)

 

تفریح مرگبار و دیوانه وار جوانان روسی (عکس)

تفریح مرگبار و دیوانه وار جوانان روسی (عکس)

 

تفریح مرگبار و دیوانه وار جوانان روسی (عکس)

تفریح مرگبار و دیوانه وار جوانان روسی (عکس)

 
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان