خدا

به این فکر کردی که چرا عدد 13 نحس شد

به این فکر کردی که چرا عدد 13 نحس شد

نازوب، در غرب، هتلها طبقه سیزدهم ندارند، پس از طبقه دوازدهم طبقه چهاردهم می‌آید. در میان اتاق‌های هتلها اتاق شماره ۱۳ وجود ندارد.
بسیاری از مردم، هیچگاه سیزده نفر را به شام یا ناهار دعوت نمی‌كنند اما آنچه مایه شگفتی می‌شود این است كه درباره سرچشمه پیدایش تصور نحس بودن عدد ۱۳، هیچ گونه توافق یا وحدت نظری وجود ندارد.

در هر جایی نظری متفاوت با جای دیگری می‌دهند. بعضیها می‌گویند از نخستین روزی كه انسان با شمارش اعداد آشنا شد، از عدد سیزده خوشش نمی‌آمد. ده انگشتش را با دو پایش جمع می‌كرد و به رقم دوازده می‌رسید. ولی فراتر از آن،یعنی سیزده، برایش ناشناخته و وحشت زا بود.
در محافل مذهبی مسیحیت، تصور خرافاتی نحس بودن عدد ۱۳ را به «آخرین شام» حضرت مسیح ارتباط می‌دهند، كه در آن حضرت مسیح و دوازده حواریش كه بر روی هم ۱۳ نفر می‌شوند حضور داشته اند.

برخی دیگر، این تصور را به ضیافت والهله در اساطیر یونان ارتباط می دهند كه دوازده خدا به آن دعوت شده بودند. لوكی، روح ستیزه جویی و شیطنت، ناخواسته به آن جمع پیوست و تعدادشان به سیزده رساند. در نتیجه، بالدر، محبوب خدایان كشته شد. نكته شگفت آور دیگری كه درباره عدد ۱۳ می‌گویند آن است كه این عدد در نزد چینی‌ها و مصریان باستان مبارك و خجسته به شمار می‌رفته است.
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان