خدا

عکس های عجیب مردی زشت با دوستی وحشتناک!

عکس های عجیب مردی زشت با دوستی وحشتناک!
دوستی نزدیک با حیوانات برای بسیاری از افراد کار متداول و معمولی است ولی وقتی در این دوستی پای حیوان درنده ای مانند ببر 171 کیلویی درمیان باشد که از قضا بسیار هم به جنگ و حمله علاقه دارد دیگر موضوع فرق می کند.
 
به گزارش نازوب مرد 31 ساله اندونزیایی به نام عبداله شله، دوستی محکمی را با ببر چهار ساله ای به نام مولان شکل داده است. او مرتب با این ببر عظیم الجثه خوابیده، بازی و دعوا می کند. آن دو از سه ماهگی این ببر که آقای شله او را بزرگ کرده هر روز اوقات خود را با یکدیگر می گذرانند.
 
شله اکنون تمام وقت این حیوان را برای صاحبش به نام نوئر محمد شله نگهداری می کند تا حدی که به نام پرستار ببر مشهور شده است. این دو آنقدر به هم وابسته شده اند که آقای شله اغلب از تخت خودش صرف نظر می کند تا در کنار این گربه بزرگ، درجای بسیار نامناسب بخوابد. ولی بازی با این ببر وحشی همیشه هم به خوبی و خوشی پایان نمی پذیرد و همان طور که در یکی از تصاویر می بینید چشم این آقا با پنجه های مولان کبود و قرمز شده است.

عکس های عجیب مردی زشت با دوستی وحشتناک!

عکس های عجیب مردی زشت با دوستی وحشتناک!

عکس های عجیب مردی زشت با دوستی وحشتناک!

عکس های عجیب مردی زشت با دوستی وحشتناک!


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان