a

غذای لوکس و لذیذ سعودی ها (تصویر)

غذای لوکس و لذیذ سعودی ها (تصویر)
با داغ شدن بازار فروش ملخ در استان "رابغ" عربستان، قیمت آن به صورت بی سابقه‌ای جهش یافت به صورتی كه بهای هربسته بزرگ آن از 360 به 500 ریال و بسته كوچك آن از 85 به 220 ریال سعودی افزایش یافت.

به گزارش نازوب صادرات این محصول زنده به استانهای عربستان و حتی كشورهای دیگر مانند كویت و كشورهای عضو شورای همكاری، در افزایش بهای ملخ نقش داشته است.

ملخ از طبیعت شكار شده و به صورت زنده به مشتریان عرضه می شود. روزنامه سعودی "المدینه" تأكید كرد، افزایش قیمت ملخ موجب شده است كه در عربستان، كویت و برخی كشورهای شورای همكاری، فقط برخی از ثروتمندان در مناسبتهایی آن را سر سفره خود ببینند.

بازار ملخ در استان رابغ، از نخستین ساعات صبح با حضور صدها تن از صیادان و تجار آغاز می شود.

غذای لوکس و لذیذ سعودی ها (تصویر)

لمدینه نوشت، اگر در این بازار كودكان به دنبال شما دویدند و شما را متوقف كردند تا یك ملخ فراری را كه روی شانه و یا لباس شما نشسته به دام بیندازند، تعجب نكنید.

ملخ در این بازار فقط به صورت زنده عرضه می شود، زیرا فقط از این راه است كه مشتری می تواند مطمئن شود ملخ ها با سم و یا حشره كش شكار نشده اند.

شكار، فروش و صادرات ملخ اكنون به فعالیت و حرفه ای شاخص در استان رابغ عربستان تبدیل شده است.

"ابوزید البقیلی" از صیادان و فروشندگان ملخ در این‌باره می گوید: در عربستان ملخ غذا و دارو است؛ زیرا ملخ كپسولی است كه از انواع درختان و گیاهان دارویی تغذیه كرده است.


بیوگرافی هنرمندان