خدا

ادامه پخش سریال کلاه پهلوی متوقف می شود؟!

مجموعه : فرهنگ و هنر
ادامه پخش سریال کلاه پهلوی متوقف می شود؟!
به گزارش نازوب رجانیوز بخشی از سخنان دارابی معاون سیما را به شرح زیر منتشر کرد:

در جلسه ای با حضور عوامل سریال "کلاه پهلوی" عنوان شد که اگر این سریال به همین شکل ادامه پیدا کند، اجازه پخش نخواهد داشت؛ البته این کار در زمان مسئولان قبلی بسته شده، ولی مسئولیت پخش آن با بنده است.


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان