خدا

جنجال ازدواج این زن همزمان با سه مرد بخاطر..

جنجال ازدواج این زن همزمان با سه مرد بخاطر..
یک زن آمریکایی برای این که به مردان کمک کند تا اقامت این کشور را بدست آورند در قبال دریافت پول نقد با آنها ازدواج میکرد، این زن در سال ۲۰۰۶ همزمان با سه مرد ازدواج کرد و اکنون در دادگاهی به همین مناسبت محاکمه میشود.
به گزارش نازوب این زن که اهل ایالت ماساچوست امریکاست طی یک سال و در مقابل دریافت پول نقد با سه مرد از کشورهای غنا، چین و کنیا به صورت همزمان ازدواج کرده است تا به آنها کمک کند اقامت امریکا را بدست آورند!
 
دادستان در مورد ملیسا آن سوئین ۴۳ ساله میگوید : او در سال ۲۰۰۶ درحالی با یک مرد کنیایی ازدواج کرده است که به صورت قانونی با یک مرد چینی و یک مرد غنایی هم ازدواج کرده بوده است.
 
این زن به دلیل انجام این کار توسط دادگاه قضایی امریکا مجرم شناخته شده است.بنابر گزارشات او توافق نامه ای با طرف ها امضا میکرده که طی آن در قبال دریافت پول نقد ، ویزای اقامت و مزایای مهاجرتی به مردان ارائه میداده است. مبلغی که وی در این معاملات بدست می آورده است منتشر نشده است.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان