خدا

تصویر دختری که 20 سال اسیر اسرائیل بود!!

تصویر دختری که 20 سال اسیر اسرائیل بود!!

 

این دختر به نام «ولید غطاس» که به مدت 20سال در زندان‌‌های رژیم اسرائیل اسیر بود.

تصویر دختری که 20 سال اسیر اسرائیل بود!!


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان