خدا

عکس های عجیب از مدرسه رفتن با اعمال شاقه!!

عکس های عجیب از مدرسه رفتن با اعمال شاقه!!
به گزارش نازوب این دانش آموزان بایستی از ارتفاعی نزدیک به 475 متر از عمق دره به شکلی بسیار خطرناک عبور کنند. هر روز والدین و اولیای مدرسه به دانش آموزان کمک می کنند تا از این مسیر دشوار عبور کرده و به مدرسه برسند.
معلم ها البته بسیار خوشبین هستند و می گویند: ما همه فرزندان کوهستان هستیم و می دانیم که چطور باید با این شرایط کنار بیاییم. ما تا به حال حتی یک نفر را هم از دست ندادیم و جالب است بدانید که این مدرسه جریمه هایی برای فرار دانش آموزان نیز دارد!
 
 
 
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان