خدا

عکس های ازدواج بلندقدترین زن و شوهر زنده جهان

عکس های ازدواج بلندقدترین زن و شوهر زنده جهان
وین و لوری هالکوییست Wayne and Laurie Hallquist بلندترین زن و شوهر زنده در جهان هستند. این زوج در استاکتون کالیفرنیا زندگی میکنند. به گزارش نازوب، هر دوی آنها قدی برابر با 407.4 سانتی متر دارند که قد وین برابر است با 209 سانتی متر و قد همسرش رونی برابر است با 198 سانتی متر.

 

 
 
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان