خدا

عکس های بلندترین آسمان خراش دنیا در دریای خزر

عکس های بلندترین آسمان خراش دنیا در دریای خزر
بلندترین برج جهان Kingdom Tower را فراموش کنید، برج 189 طبقه آذربایجان قرار است از برج پادشاهی عربستان نیز بلندتر باشد. به گزارش نازوب برج آذربایجان در کشور آذربایجان و در دریاچه خزر با معماری بسیار خاصی بنا خواهد شد. آذربایجان قصد دارد در دریاچه خزر یک جزیره مصنوعی بنا کند که در آن بلندترین آسمان خراش دنیا نیز جای خواهد گرفت. این بنا در جنوب غربی باکو، پایتخت آذربایجان ساخته خواهد شد.
 
آسمان خراش آذربایجان حدود 50 متر بلندتر از بلندترین برج دنیا یعنی برج پادشاهی عربستان خواهد بود. ارتفاع این بنای 189 طبقه 1,050 متر برآورد شده است. جزیره مصنوعی خزر، پس از تکمیل حدود 100 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت و ساخت آن حدود 2 میلیارد دلار هزینه به همراه دارد. این مجموعه از ترکیب 41 جزیره مصنوعی کوچک و به مساحت 2,000 هکتار بنا خواهد شد.
 
 
پس از تکمیل این طرح، یک میلیون نفر قادر به زندگی در این جزیره مصنوعی خواهند بود. طراح این بنا حاج ابراهیم نحرابی رئیس گروه شرکت های آوستا است. شروع ساخت این بنا از سال 2015 آغاز و در سال 2019 بهره برداری خواهد شد.
 
 
 

بیوگرافی هنرمندان