خدا

عکس های از مسخره و عجیب ترین توالت های فرنگی!

عکس های از مسخره  و عجیب ترین توالت های فرنگی!
 

توالتی با امکاناتی مانند فکس،تلفن و کامپیوتر برای افرادی که زیادی به این گونه وسایل اعتیاد دارند!

 

عکس های از مسخره  و عجیب ترین توالت های فرنگی!

توالتی شبیه آلات موسیقی در جنوب آلمان

 

عکس های از مسخره  و عجیب ترین توالت های فرنگی!

 

این توالت هم به استفاده کننده یک فضای دلنشین هدیه می دهد!

 

عکس های از مسخره  و عجیب ترین توالت های فرنگی!

 

 این هم ویویی کاملا دلنشین از شهر براتیسلاوا

 

عکس های از مسخره  و عجیب ترین توالت های فرنگی!

 

این توالت هم نیازی به توضیح ندارد!(فرانکفورت)

 

عکس های از مسخره  و عجیب ترین توالت های فرنگی!

 

این توالت شبیه تابوت در رستورانی در شهر بوگوتا ساخته شده است.

عکس های از مسخره  و عجیب ترین توالت های فرنگی!

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان