خدا

عکس های جنجالی از آموزش رانندگی به سگ ها!!!

عکس های جنجالی از آموزش رانندگی به سگ ها!!!
جلل الخالق، دیگه کم کم همه حیوان ها جای آدم ها را می گیرند. دوره آخر الزمان دیگه!!!!! بعد از آموزش سگ ها برای استفاده از حس بویاییشان برای کشف و پیدا کردن بعضی چیزها و پس از آموزش باله به این حیوان از سوی چینی ها و پس از آموزش های مختلف شعبده بازان به این حیوان؛ اکنون نیوزلندی ها به فکر آموزش رانندگی به آن هستند.

 روزگاری حیوانات وحشی بودند؛ بعد به ذهن آدم ها رسید که اهلیشان کنند؛ و حالا مدتی است که صحبت از آموزش آنهاست. بعد از آموزش سگ ها برای استفاده از حس بویاییشان برای کشف و پیدا کردن بعضی چیزها و پس از آموزش باله به این حیوان از سوی چینی ها و پس از آموزش های مختلف شعبده بازان به این حیوان؛ اکنون نیوزلندی ها به فکر آموزش رانندگی به آن هستند.

  عکس های جنجالی از آموزش رانندگی به سگ ها!!!

 

به گزارش نازوب، شرکت ولوو، به سفارش مرکزی در نیوزلند برای این کار، ماشینی چوبی طراحی کرده و این مرکز تاکنون موفق به آموزش سه سگ شده است؛ آموزشی که موفقیت آمیز ذکر شده است. به اعتقاد کارشناسان این مرکز، بهترین سن برای آموزش سگ بین سن ۱۰ تا ۱۸ ماه است.

 

عکس های جنجالی از آموزش رانندگی به سگ ها!!!

عکس های جنجالی از آموزش رانندگی به سگ ها!!!

عکس های جنجالی از آموزش رانندگی به سگ ها!!!


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان