خدا

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!
جینا 90 ساله پس از اینکه همسرش بابی در سن 75 سالگی به سرطان مبتلا شد، تمام کار های او را انجام میدهد. از شستشو و تمیز کردن و پختن غذا گرفته تا بیرون بردن همسرش برای هواخوری. این زوج عاشق دنیا را تحت تاثیر قرار داده اند. این زوج خوشبخت 68 سال پیش ازدواج کرده اند.
 
 

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!

 

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!

 

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!

 

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!

 

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!

 

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!

 

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!

 

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!

 

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!

 
 
 

تصاویری بی نظیر از عشق آسمانی این زن و شوهر!!


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان