خدا

سگی مصنوعی که سرطان را بو می‌كشد!!!

مجموعه : پزشکی
سگی مصنوعی که سرطان را بو می‌كشد!!!
به گزارش نازوب، دانشمندان پیش از این در تحقیقات خود به تفاوت بوی بافت‌ سالم و سرطانی تخمدان پی برده و توانسته‌اند سگ‌ها را برای تشخیص گونه‌ها و درجات مختلف سرطان تخمدان مانند تومورهای مرزی آموزش دهند.
محققان سوئدی در تلاشند بینی الكترونیكی بسازند كه قادر به تشخیص تومورهای سرطانی تخمدان باشند.

به گزارش ایسنا، دانشمندان پیش از این در تحقیقات خود به تفاوت بوی بافت‌ سالم و سرطانی تخمدان پی برده و توانسته‌اند سگ‌ها را برای تشخیص گونه‌ها و درجات مختلف سرطان تخمدان مانند تومورهای مرزی آموزش دهند.

درآزمایش‌های اولیه این محققان تایید كردند كه می‌توان سگ‌ها را برای تشخیص بین بافت‌های سرطان تخمدان و بافت‌های سالم شكمی و بافت‌های زنانه آموزش داد، اما بعد اذعان كردند كه نمی‌توان از آنها در آزمایشات كلینیكی استفاده كرد چرا كه ممكن است بر كار محققان تاثیر گذاشته و صحت آزمایش‌ها را زیر سوال ببرند.

محققان سوئدی سپس از یك بینی الكترونیكی موجود در موسسه سلطنتی فناوری (KTH) برای شناسایی بوی سرطان استفاده كردند. ساختار اولیه همان ساختار سایر بینی‌های الكترونیكی موجود است اما محققان اجزای دیگری برای افزایش حساسیت آن به دستگاه افزودند.

هدف این محققان دستیابی به این توانایی است كه بتوانند نمونه‌های خونی زنان ظاهرا سالم را بررسی كرده و از این طریق سرطان تخمدان را در سطوح اولیه شناسایی كرده و آن را درمان كنند.


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان