فرشتگان

بدترین زنان

مجموعه : زنان و زایمان
بدترین زنان

رسول خدا درباره زنان فرمود:

می خواهید بدترین زنان را به شما معرفی کنم؟ اصحاب گفتند، بله یا رسول الله!

آن حضرت  فرمود: بدترین زنان زنانی هستند که:

1- بسیار کینه توزند

2- و رع و پرهیز از کارهای زشت و گناه ندارند

3- هنگامی که شوهرش نیست به آرایش و خودنمایی (برای دیگران) می پردازد، اما وقتی شوهرش حضور دارد خود آرایی نمی کند

4- به حرف شوهرش گوش نمی دهد

5- دستوارت او را اطاعت نمی کند

6- زمانی که با شوهرش خلوت می کند( مانند شتر سرکش در هنگام سوار شدن) نمی گذارد شوهرش از او بهره ببرد.

7- اگر اشتباه کرد، از همسرش عذر خواهی نمی کند

8- از خداوند هم به خاطر گناهش، طلب آمرزش نمی کند

در مقابل زنان خوب، زنانی هستند که دخل و خرج شوهر را در نظر نمی گیرند وبدون حساب و کتاب خرج می کنند و اگر شوهر ناراحت و عصبانی گردد، روحیه انعطاف و عذرخواهی نسبت به شوهر ندارند.

در برابر دیگران آرایش می کنند و نشاط و خنده را در بیرون از منزل ودر حضور غیر شوهرانشان دارند،هر چه شوهرش تلاش می کند باز ناراضی هستند و از او توقعات و انتظارات بالا دارند. توجه به حرف های شوهرانشان ندارند و سعی می کنند شوهر را پلی برای رسیدن در غرایز جنسی و مادی خود قرار دهند.

 

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
laghari
بیوگرافی هنرمندان