خدا

اولین مدل جذاب آسیایی روی جلد مجله ایتالیا! (عکس)

مجموعه : اخبار
اولین مدل جذاب آسیایی روی جلد مجله ایتالیا! (عکس)
یک سوپر مدل چینی به نام فی فی سان تاکنون در شرکت هایی نظیر کالوین کوین ، والنتینو و دیزل و همین طور جلد مجله Vogue and Elle چین ظاهر شده است. به گزارش نازوب ولی اکنون این مدل چینی می تواند به کارنامه بلند خود عنوان فرد پیشگام نیز اضافه کند.چرا که این دختر چینی اولین مدل آسیایی است که در جلد مجله مشهور ایتالیایی Vogue ظاهر شده است.
 
 
سان همچنین در سپتامبر 2009 در یک شو لباس بین اللملی در بریتانیا و برنامه های دیگری از این دست و همچنین چندین مسابقات زیبایی شرکت کرد.اگرچه قبلا هم ملیتی او، سوپر مدلی به نام دو جوان در بخش مقاله این مجله مشهور ایتالیایی نام برده شده بود ولی این اولین بار است که یک مدل آسیایی در جلد این مجله ظاهر شده است.مجله Vogue فرانسه اولین مجله اروپایی بود که در سال 2011 یک مدل آسیایی در مقاله اش قرار داد.
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان