a

نتیجه عدم نظارت در صنایع غذایی (عکس)

مجموعه : اخبار
نتیجه عدم نظارت در صنایع غذایی (عکس)
به گزارش نازوب، در پفک خریداری شده از سوی یکی از مشتریان تعداد زیادی مورچه وجود داشت. نام و برند شرکت ایرانی تولید کننده این پفک جهت پی گیری نهادهای نظارتی در دفتر خبرگزاری موجود است.

بیوگرافی هنرمندان