خدا

دو خواهری که با اندامشان دنیا را شگفت زنده کردند/ تصاویر

دو خواهری که با اندامشان دنیا را شگفت زنده کردند/ تصاویر
به گزارش نازوب، این دو خواهر به نام های ابیگل و بریتنی در ۷ مارس ۱۹۹۰ متولد شدند. آنها بدن مشترک با سرهای جداگانه دارند. البته قلب، معده، ستون فقرات و نخاعشان جداگانه است.
 
 
جالب اینکه هر کدام از این دو خواهر اختیار نیمی از بدن را دارند به این صورت که هر کدام اختیار یک پا و یک دست دارند. به گزارش نازوب در اعمال فیزیکی روزمره مثل راه رفتن و شنا کردن این دو خواهر خودشان را با شرایط تطبیق داده اند و با هم هماهنگ شده اند. این دو خواهر حتی قادر هستند که رانندگی کنند.
 
 
 

 

 

 

 


 


 

بیوگرافی هنرمندان