خدا

دستگیری کمدین سرشناس به اتهام تجاوز جنسی (عکس)

دستگیری کمدین سرشناس به اتهام تجاوز جنسی (عکس)
یم دیویدسون کمدین معروق انگلیسی توسط نیروهای پلیس رسیدگی‌کننده به پرونده فساد اخلاقی جیمی سویل بازداشت شد. به گزارش نازوب سویل مجری مشهور دهه 70 و 80 انگلیس است که سال گذشته درگذشت، اما اکنون 450 شکایت سوءاستفاده جنسی از وی مطرح شده است.
 
گزارش شده که دیویدسون یکی از دو فردی است که پس از سویل به سوء استفاده جنسی و فساد اخلاقی متهم شدند. پلیس اعلام کرده است که بازداشت دیویدسون به پرونده سویل مربوط نیست و اتهامات علیه خود او مطرح است. فرد دیگری نیز در این رابطه بازداشت که هویت وی هنوز مشخص نشده است.

دستگیری کمدین سرشناس به اتهام تجاوز جنسی (عکس)

پرونده جیمی سویل علاوه بر آنکه بحران بزرگی را برای شبکه بی‌بی‌سی رقم زد، موجب شد تا بسیاری از قربانیان شخصیت‌های مشهور انگلیسی شکایات خود را نزد پلیس مطرح کنند. تاکنون صدها مورد شکایت علیه سویل و دیگر اشخاص مشهور انگلیسی مطرح شده است. چندین نفر نیز در این رابطه بازداشت شده‌اند و بررسی این پرونده همچنان ادامه دارد.


بیوگرافی هنرمندان