اقدام جالب و خنده دار یک کشاورز در آروزی لامبورگینی

اقدام جالب و خنده دار یک کشاورز در آروزی لامبورگینی

آقای وان جیان کشاورز 28 ساله چینی در کنار کشاورزی به  کار  مکانیکی مشغول است. وی یک سال برای ساخت لامبورگینی مدل رونتون با استفاده از تکه آهن های وقت صرف کرده است. به گزارش نازوب،  لامبورگینی هر سال تنها چند دستگاه برای ثروتمندان جهان ساخته می شود که کمتر از 2میلیون دلار قیمت دارد.
 

اقدام جالب و خنده دار یک کشاورز در آروزی لامبورگینی

اقدام جالب و خنده دار یک کشاورز در آروزی لامبورگینی


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته