ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

خواسته عجیب دختران هند برای ازدواج !! + تصاویر

خواسته عجیب دختران هند برای ازدواج !! + تصاویر

و اما خواسته و شرط عجیب دختران هند برای ازدواج ….

وجود مستراح به معضلی برای هندی ها تبدیل شده، و از یک موضوع شخصی به یک مشکل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.

به گزارش نازوب به طوری که دختران این کشور اولین و مهم ترین شرط ازدواج شان وجود مستراح به سبک ایرانی است. در تصاویر زیر مشاهده می کنیم برای افتتاح این مستراح ها آداب خاصی نیز اجرا می شود !!!!

خواسته عجیب دختران هند برای ازدواج !! + تصاویر

خواسته عجیب دختران هند برای ازدواج !! + تصاویر

خواسته عجیب دختران هند برای ازدواج !! + تصاویر

خواسته عجیب دختران هند برای ازدواج !! + تصاویر


مطالب داغ چند روز گذشته