عکس العمل خنده دار دخترشایسته هنگام انتخاب شدن

عکس العمل خنده دار دخترشایسته هنگام انتخاب شدن
ملاری هاگان دختر 24ساله ایست که به عنوان دخترشایسته امریکا انتخاب شد. در زمان اعلام نام برنده این مسابقه وی به شدت از برنده شدنش متعجب شده بود و چهره اش سوژه عکاسان شد.
 
 
 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته